Språkhjälpen hjälper dig att skriva och tala bättre!

Språkhjälpen är en digital guide för dig som skriver vetenskapliga texter och håller olika typer av anföranden på högskolenivå.

Språkhjälpen skapades inom projektet Äidinkielen viestintäopetuksen kehittämishanke 2004—2006 vid Språkcentrum, Helsingfors universitet. Inom samma projekt skapades motsvarande guide på finska, Kielijelppi. Sidorna utvecklas och uppdateras kontinuerligt.